Chỉ những người chơi csgo mới hiểu. : CS Go

P90 hiện đang được phục vụ tại hơn 40 quốc gia, được sử dụng tại 200 cơ quan thực thi pháp luật, có hàng nghìn đơn vị lưu hành và đã xuất hiện trong ít nhất 49 bộ phim có tổng doanh thu cao trên toàn cầu và có hàng chục bộ phim chuyển thể trò chơi điện tử nổi tiếng.

Không, tôi không nghĩ chỉ những người chơi CS: GO mới hiểu.

Author: admin.ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *