Could, Will, Would You Please Là Gì, Can/Could/Would You

Trong tiếng Anh, có rất nhiều cấu trúc hoặc từ ngữ dùng để yêu cầu ai đó làm một việc gì bạn mong muốn. Sau đây, Báo Song Ngữ muốn giới thiệu cho các bạn một số cấu trúc quan trọng như Could, will, would you please. Bởi vì, các cấu trúc có nghĩa khá giống nhau nên chúng tôi sẽ giải thích rõ về các trường hợp có thể sử dụng cấu trúc hợp lý.

Bạn đang xem: Would you please là gì

Đang xem: Would you please là gì

Cấu trúc và cách sử dụng

1. Bạn có thể vui lòng

Cấu trúc:

Bạn có thể + (làm ơn) + Động từ (nguyên thể) +…?

Theo sau cụm từ đó là một động từ nguyên thể.

+) Người dùng thêm từ Xin vui lòng ở giữa câu, để nhấn mạnh độ quan trọng, cần thiết của sự yêu cầu. Cũng đồng thời cho người nghe thấy được sự thành khẩn của người đưa ra yêu cầu đó.

Ví dụ:

Bạn có thể vui lòng tư vấn về điều này?

(Bạn có thể vui lòng tư vấn về điều này?)

Bạn có thể vui lòng xác nhận nó?

(Bạn có thể vui lòng xác nhận nó?)

+) Còn khi họ dùng từ “xin vui lòng” ở đầu câu, thì thấy được rằng đó là một câu đề nghị nghe có vẻ mạnh mẽ, quan trọng hơn.

Ví dụ:

Làm ơn, bạn có thể chạy nhanh hơn không?

(Xin vui lòng bạn có thể chạy nhanh hơn?)

*

+) Từ xin vui lòng được đặt ở cuối câu, thì thấy được đây là cấu trúc đưa ra lời đề nghị, ở mức độ trung bình.

Ví dụ:

Bạn có thể mang cho tôi thực đơn được không?

(Bạn có thể mang cho tôi thực đơn, xin vui lòng?)

+) Chúng ta có thể sử dụng từ “possibly” thay thế để lịch sự hơn.

Ví dụ:

Bạn có thể cầm đồ uống của tôi được không?

Câu này có sử dụng từ “possibly” nghe có vẻ lịch sự hơn. Vì thế đây là cách làm cho câu yêu cầu bạn hay hơn.

2. Bạn có thể làm ơn

Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc này để yêu cầu ai đó làm việc gì.

Bạn có thể + (làm ơn) + động từ (nguyên thể) +….?

Đây là một câu yêu cầu suồng sã kém lịch sự.

Xem thêm: Học Thiết Kế Sân Vườn Căn Bản, Tự Học Thiết Kế Sân Vườn Đẹp Hợp Theo Phong Thủy

Ví dụ:

Bạn có thể gọi lại sau được không? Tôi bận.

(Bạn có thể gọi lại sau không? Tôi bận.)

3. Bạn sẽ / bạn có vui lòng

Cấu trúc:

Will / would you + (please) + Verb (infinitive) +…?

Chúng ta có thể dùng Sẽ để yêu cầu một điều gì từ ai đó. Từ Sẽ là quá khứ của từ Sẽ. Câu yêu cầu này nghe thẳng thắng hơn hơn.

Ví dụ:

+) Will / Bạn vui lòng mang sách giáo khoa đến thư viện được không?

(Bạn sẽ vui lòng mang sách giáo khoa đến thư viện chứ?)

+) Vứt rác được không?

(Vứt rác đi, được chứ?).

4. Bạn có phiền không

Cấu trúc:

Bạn có phiền + dạng Ving của động từ…?

Ví dụ:

Bạn có phiền nói cho tôi biết không?

(Bạn có phiền nói với tôi không?)

Câu này “would you mind” muốn hỏi nó có phải vấn đề với bạn không, vì vậy nó rất lịch sự.

*

Phân biệt các dùng

Khi họ muốn yêu cầu ai đó làm việc gì thì họ có thể sử dụng có thể có thể nhưng không dùng có thể. Từ Could là từ quá khứ của từ Can. Tuy nhiên từ “could” thì được dùng lịch sự và trang trọng hơn từ “can”. Vì vậy, mọi người, nhất là người bản xứ sử dụng cụm từ “bạn có thể vui lòng” nhiều trong giao tiếp.

Nói chung Bạn sẽ / làm bạn vui lòng có cùng nghĩa với Bạn có thể vui lòng.Tuy nhiên từ này có vẻ thẳng thắn và kém lịch sự hơn. Cụm từ Sẽ / bạn sẽ có thể đặt ở cuối câu trong tình huống thân thiện như bạn bè lâu năm.

Ghi chú:Tôi muốn giới thiệu cho các bạn biết đến dạng phủ định của câu yêu cầu.

Xem thêm: Làm thế nào tôi có thể loại bỏ nó

Bạn không thể + dạng cơ sở của động từ… + bạn có thể không?

Ví dụ:

Bạn không thể giúp tôi, bạn có thể?

Câu phủ định bạn không thể giúp tôi, phải không. Đoạn cuối “could you” giọng nói hơi tăng lên. Nó là phủ định của câu yêu cầu.

Trên đây, chúng tôi đã trình bày về cách sử dụng cấu trúc could / will/ would you please. Hy vọng rằng bài viết hữu ích với các bạn!

Chuyên mục: Công Nghệ 4.0

Author: admin.ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *