Cuddle Là Gì – Cuddle In Vietnamese

15:43, 01/04/2021

vòng tay của bạn quanh ai đó và ôm họ theo cách yêu thương, hoặc (của hai người) ôm nhau gần để thể hiện tình yêu hoặc để an ủi:

Bạn đang xem: Cuddle là gì

Muốn tìm hiểu thêm?

Cải thiện vốn từ vựng của bạn với Từ vựng tiếng Anh được sử dụng từ aaaarrghh.com.Tự tin học những từ cần thiết để giao tiếp.

Hành động vòng tay của bạn qua một người nào đó hoặc xung quanh nhau và ôm họ hoặc nhau trong một cách yêu thương:
vòng tay của bạn quanh ai đó và ôm người đó theo cách yêu thương, hoặc của hai người, ôm chặt lấy nhau để âu yếm hoặc an ủi:
Ngoài ra, tinh tinh ở 2 ngày tuổi phản ứng nhanh hơn với việc được người kiểm tra âu yếm, so với ba nhóm trẻ sơ sinh của con người.
Họ là – gọi, mang, bắt, ôm, cắt, thả, tìm, có, nghe, biết, thích, làm, cào, đóng và nói.
Ví dụ từ kho lưu trữ Hansard. Chứa thông tin Nghị viện được cấp phép theo Giấy phép Nghị viện Mở v3.0
Ví dụ từ kho lưu trữ Hansard. Chứa thông tin Nghị viện được cấp phép theo Giấy phép Nghị viện Mở v3.0
Ví dụ từ kho lưu trữ Hansard. Chứa thông tin Nghị viện được cấp phép theo Giấy phép Nghị viện Mở v3.0
Ví dụ từ kho lưu trữ Hansard. Chứa thông tin Nghị viện được cấp phép theo Giấy phép Nghị viện Mở v3.0
Ví dụ từ kho lưu trữ Hansard. Chứa thông tin Nghị viện được cấp phép theo Giấy phép Nghị viện Mở v3.0

Xem thêm: 【Giải Đáp】Akamai Netsession Client Là Gì? ? Có An Toàn Không?

Ví dụ từ kho lưu trữ Hansard. Chứa thông tin Nghị viện được cấp phép theo Giấy phép Nghị viện Mở v3.0
Ví dụ từ kho lưu trữ Hansard. Chứa thông tin Nghị viện được cấp phép theo Giấy phép Nghị viện Mở v3.0
Ví dụ từ kho lưu trữ Hansard. Chứa thông tin Nghị viện được cấp phép theo Giấy phép Nghị viện Mở v3.0
Những ví dụ này là từ kho tài liệu và từ các nguồn trên web. Bất kỳ ý kiến ​​nào trong các ví dụ không đại diện cho ý kiến ​​của các biên tập viên aaaarrghh.com aaaarrghh.com hoặc của aaaarrghh.com University Press hoặc các nhà cấp phép của aaaarrghh.com.

*

*

*

*

Giới thiệu Giới thiệu về Khả năng truy cập aaaarrghh.com Tiếng Anh aaaarrghh.com University Press Cookies and Privacy Corpus Điều khoản sử dụng

Xem thêm: Steakhouse Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Steak

{{/ displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{SecondaryButtonLabel}}} {{/ SecondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}} } {{/ allowable}} {{/ thông báo}}

Chuyên mục: TRENDING

Author: admin.ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *