Đây là lý do tại sao CS nên triển khai một hệ thống “đảo ngược thân thiện với lửa” như trong R6S thay vì cấm thi đấu trong vài giờ. : CS Go

chắc chắn, không có vấn đề

cl_viewmodel_shift_left_amt "0.500000"

cl_viewmodel_shift_right_amt "0.250000"

viewmodel_fov "68"

viewmodel_offset_x "-2.0"

viewmodel_offset_y "2.0"

viewmodel_offset_z "-2.0"

viewmodel_presetpos "0"

viewmodel_recoil "1.0"

cl_bob_lower_amt "5.000000"

cl_bobamt_lat "0.100000"

cl_bobamt_vert "0.100000"

cl_bobcycle "0.98"

Author: admin.ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *