Hàm INT trong Excel là gì? Hướng dẫn cách sử dụng hàm INT A-Z

Hàm INT trong Excel không chỉ được sử dụng để làm tròn một số thập phân về phía trước và trả về giá trị nguyên gần nhất, mà còn có nhiều chức năng quan trọng khác. Trong bài viết này, cùng CALLOFDUTYMOBILEPC.COM tìm hiểu chi tiết về hàm INT trong Excel, bao gồm cách sử dụng từ A đến Z.

Hàm INT trong Excel là gì?

Định nghĩa hàm INT

Trong Excel, hàm INT có chức năng làm tròn một số thập phân về phía trước và trả về giá trị nguyên gần nhất. Khi sử dụng hàm INT, phần thập phân của số ban đầu sẽ được cắt bỏ và giá trị nguyên tương ứng (không vượt quá số ban đầu) sẽ được trả về. Hàm INT thường được áp dụng trong các bảng tính để làm tròn số hoặc định dạng hiển thị, có thể được kết hợp với các hàm khác để thực hiện các tính toán phức tạp hơn.

Cú pháp của hàm INT là:

=INT(number)

Trong đó: number là số cần được làm tròn. Có thể là:

 • Một số thực
 • Một ô
 • Một biểu thức có nghĩa và không chứa biến
 • Một hàm khác
ham-int-trong-excel-la-gi

Ví dụ:

 • Nếu INT(2), kết quả sẽ là 2
 • Nếu INT(1,4), kết quả sẽ là 1
 • Nếu INT(1,9), kết quả sẽ là 1
 • Nếu INT(-2), kết quả sẽ là -2
 • Nếu INT(-2,1), kết quả sẽ là -3
 • Nếu INT(-2,9), kết quả sẽ là -3

Dù có nhiều loại dữ liệu khác nhau, điểm chung của tất cả chúng là phải chứa giá trị là số. Nếu kết quả trả về cho một số là chuỗi ký tự hoặc trống, hệ thống sẽ thông báo lỗi và hiển thị hộp thoại “Spreadsheets” hoặc “#NAME?”.

Các chức năng của hàm INT trong Excel

Hàm INT trong Excel có nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm:

 • Định dạng hiển thị: Hàm INT có thể được sử dụng để hiển thị số dưới dạng nguyên, thay vì số thập phân. Điều này giúp cho bảng tính trở nên dễ đọc hơn và giúp cho việc hiển thị các số trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn.
 • Kiểm tra số nguyên Hàm INT có thể được sử dụng để kiểm tra xem một số có phải là số nguyên hay không. Nếu giá trị trả về bởi hàm INT bằng giá trị ban đầu, thì số đó là số nguyên và ngược lại.
 • Kết hợp với các hàm khác: Hàm INT có thể được kết hợp với các hàm khác trong Excel để thực hiện các tính toán phức tạp hơn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm INT để làm tròn một số và sau đó sử dụng hàm SUM để tính tổng các số này.
 • Lọc dữ liệu: Nếu muốn lọc ra các giá trị số nguyên từ một danh sách các số thực, bạn có thể sử dụng hàm INT để thực hiện việc này.
 • Tính toán dữ liệu: Hàm INT cũng có thể được sử dụng để thực hiện các tính toán dữ liệu trong Excel, chẳng hạn như tính trung bình, tính tổng, tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, và nhiều hơn nữa.
 • Làm tròn xuống: Ngoài cách làm tròn số về phía trước, hàm INT còn có thể được sử dụng để làm tròn số về phía sau bằng cách làm tròn xuống. Điều này có thể hữu ích trong việc tính toán chi phí hoặc định giá sản phẩm.
 • Điều kiện định dạng: Bạn có thể sử dụng hàm INT để kiểm tra xem một số có lớn hơn hay nhỏ hơn một giá trị nguyên nào đó không. Sau đó, sử dụng kết quả để điều kiện định dạng của các ô trong bảng tính.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm INT trong Excel

Sử dụng hàm INT lấy ra phần nguyên

Tương tự như các hàm khác trong Excel, để hệ thống nhận diện một công thức, bạn cần nhập “=” vào ô. Sau đó, nhập công thức INT(number). Cách nhập tùy thuộc vào giá trị của “number”:

 • Nếu “number” là một số, bạn có thể nhập giá trị trực tiếp.
 • Nếu “number” là ô chứa giá trị số (có thể là chuỗi hoặc số), bạn chỉ cần nhấp chuột vào ô đó.
 • Nếu “number” là một biểu thức, bạn nhập phép tính cụ thể mà không chứa biến.
 • Nếu “number” là một hàm, bạn nhập hàm và đảm bảo kết quả của hàm là một giá trị số.

Ví dụ: Để lấy phần nguyên của số 7.4, nhập công thức “=INT(7.4)” và nhấn Enter.

ham-int-trong-excel-la-gi

Lúc này, kết quả sẽ trả về số nguyên là 7.

Nếu bạn muốn lấy phần nguyên của giá trị 5.7 trong ô C3, hãy nhập công thức “=INT(C3)”. Kết quả sẽ trả về giá trị 5.

ham-int-trong-excel-la-gi

Để lấy giá trị phần nguyên của phép chia giữa 2 ô trong Excel, ví dụ như ô B3 và C3, bạn có thể sử dụng hàm INT bằng cách nhập công thức “=INT(B3/C3)”. Kết quả trả về sẽ là phần nguyên của kết quả phép chia, ví dụ như 1.

ham-int-trong-excel-la-gi

Ứng dụng hàm INT trong việc kiểm tra số ngày ở khách sạn

Khi bạn muốn kiểm tra số ngày lưu trú tại khách sạn của một khách hàng, bạn có thể tính toán bằng cách lấy số ngày Check-out trừ đi số ngày Check-in. Dưới đây là ví dụ và công thức tương ứng:

Để tính số ngày lưu trú, nhập công thức “=INT(D4-C4)”. Trong đó, ô D4 đại diện cho số ngày Check-out và ô C4 đại diện cho số ngày Check-in.

ham-int-trong-excel-la-gi

Cách sử dụng hàm INT để lấy phần nguyên không làm tròn của số âm

Để làm tròn giá trị -3.7 về -3, bạn có thể sử dụng công thức sau: “=INT(number*-1)*-1”. Đây là cách áp dụng công thức:

Đầu tiên, nhân giá trị số -3.7 với -1 để chuyển giá trị âm thành dương: -3.7 * -1 = 3.7 (kết quả A).
Tiếp theo, sử dụng hàm INT để lấy phần nguyên của kết quả A: INT(3.7) = 3.
Cuối cùng, nhân kết quả phần nguyên (3) với -1 để chuyển lại thành giá trị âm: 3 * -1 = -3.
Vậy, để làm tròn giá trị -3.7 về -3, bạn có thể sử dụng công thức “=INT(-3.7*-1)*-1”, kết quả trả về sẽ là -3.

 • =INT(-1*-1)*-1 sẽ cho kết quả là -1
 • =INT(-1,1*-1)*-1 sẽ cho kết quả là -1
 • =INT(-1,9*-1)*-1 sẽ cho kết quả là -1
ham-int-trong-excel-la-gi

Kết luận

Sau khi đọc bài viết này, bạn đã có kiến thức cơ bản về hàm INT và cách sử dụng nó trong Excel. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và nâng cao kỹ năng làm việc với Excel. Chúc bạn thành công trong công việc của mình!

 

Author: admin.ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *