Json Là File Json Là Gì Và Sử Dụng Json Như Thế Nào, Json Là Gì Và Sử Dụng Json Như Thế Nào

JSON là gì?

JSON là viết tắt của JavaSlàm tê liệt Object Notation, là một kiểu định dạng dữ liệu tuân theo một quy luật nhất định mà hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay đều có thể đọc được. JSON là một tiêu chuẩn mở để trao đổi dữ liệu trên web.

Bạn đang xem: File json là gì

*

{ “name” : “neftekumsk.com”, “title” : “Việc làm IT cho Top Developers”, “description” : “là hệ sinh thái bao gồm cộng đồng các Top Developers.”}Ta có thể thấy cú pháp của JSON có 2 phần đó là key và value:

Chuỗi JSON được bao lại bởi dấu ngoặc nhọn {}Các key, valuecủa JSON bắt buộc phải đặt trong dấu nháy kép {“}, nếu bạn đặt nó trong dấu nháy đơn thì đây không phải là một chuỗi JSON đúng chuẩn. Nếu trường hợp trong value của bạn có chứa dấu nháy kép ” thì hãy dùng dấu () để đặt trước nó, ví dụ  “json là gì”.Nếu có nhiều dữ liệu thì dùng dấu phẩy , để ngăn cách.Các key của JSON bạn nên đặt chữ cái không dấu hoặc số, dấu _ và không có khoảng trắng., ký tự đầu tiên không nên đặt là số.

File json có thể được lưu với bất kỳ phần mở rộng nào, tuy nhiên thông thường thì nó được lưu dưới phần mở rộng là .json hoặc .js.

JSON ban đầu được phát triển để dành phục vụ cho ứng dụng viết bằng JavaScript. Tuy nhiên vì JSON là một định dạng dữ liệu nên nó có thể được sử dụng bởi bất cứ ngôn ngữ nào mà không bị giới hạn.

Giá trị key trong JSON có thể là chuỗi (string), số (numner), rỗng (null), mảng (array), hoặc đối tượng (object).

Xem thêm: Hidrat Hóa – Hiđrat Hóa Anken X Chỉ Tạo Thành Một Ancol

Cấu trúc chuỗi JSON

Object là gì?

Vật trong Json được thể hiện bằng dấu ngoặc nhọn {}. Khái niệm Object trong Json cũng khá tương đồng với Object trong Javascript. Tuy nhiên, Object trong Json vẫn có những giới hạn như:

Chìa khóa: phải luôn nằm trong dấu ngoặc kép, không được phép là biến số.Giá trị: Chỉ cho phép các kiểu dữ liệu cơ bản: numbers, String, Booleans, arrays, objects, null. Không cho phép function, date, undefined.Không cho phép dấy phẩy cuối cùng như Object trong Javascript.

Kiểu OBJECT

var nhat = {“firstName”: “Nhat”, “lastName”: “Nguyen”, “age”: “34”};

OBJECT IN ARRAY

var nhân viên =;

Kiểu NEST OBJECT

var employees = { “hieu” : { “name” : “Hieu”, “age” : “29”, “gender” : “male” }, “nhat” : { “name” : “Nhat”, “age” : “34”, “gender” : “male”}, “nhu” : { “name” : “Nhu”, “age” : “25”, “gender” : “female”}}

Nên sử dụng JSON khi nào

Đó là khi bạn muốn lưu trữ dữ liệu đơn thuần dưới dạng metadata ở phía server. Chuỗi JSON sẽ được lưu vào database và sau đó khi cần dữ liệu thì sẽ được giải mã. Ví dụ với PHP, nó cung cấp các hàm liên quan đến JSON để mã hóa hoặc giải mã là json_encode và json_decode.

Xem thêm: Muốn Có Thai Sau Khi Mổ Thai Ngoài Tử Cung Bao Lâu Có Thai Lại ?

Một trường hợp khá phổ biến trong JavaScript mà dữ liệu được định dạng theo format JSON xuất hiện đó là trong các AJAX request.

Ví dụ bạn tạo tập tin neftekumsk.com_info.json ở thư mục gốc của server (để khi request vào URL http://localhost/neftekumsk.com_info.json thì server trả về nội dung của tập tin này) và sau đó bạn tạo một tập tin neftekumsk.com_ajax.html với nội dung như sau:

Chuyên mục: Công Nghệ 4.0

Author: admin.ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *