Mô hình OSI là gì? Sự khác biệt giữa mô hình OSI và TCP/IP

Mô hình OSI (Open Systems Interconnection) là một tiêu chuẩn quan trọng được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO) vào những năm 1980. Mô hình này đã trở thành một cấu trúc chuẩn trong việc xây dựng các hệ thống mạng, nhằm đảm bảo tính tương thích cao và quản lý dễ dàng. Cùng CALLOFDUTYMOBILEPC.COM xem qua bài viết này.

Mô hình OSI là gì?

Định nghĩa mô hình OSI

Mô hình OSI (Open Systems Interconnection) là một mô hình tham chiếu được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO) để mô tả cách thức truyền tải thông tin giữa các thiết bị trong một mạng máy tính.

Mô hình OSI chia quá trình truyền tải thông tin qua mạng thành 7 tầng, mỗi tầng có chức năng cụ thể và tương tác với các tầng khác để hoạt động. Các tầng trong mô hình OSI bao gồm:

 • Tầng Vật lý (Physical Layer): Định nghĩa các chuẩn về vật lý và điện tử để truyền dữ liệu trên các phương tiện truyền thông.
 • Tầng Liên kết dữ liệu (Data Link Layer): Quản lý việc truyền dữ liệu giữa các nút trong cùng một mạng vật lý.
 • Tầng Mạng (Network Layer): Định tuyến và chuyển tiếp gói tin giữa các mạng khác nhau trong mạng lớn.
 • Tầng Giao vận (Transport Layer): Đảm bảo việc truyền thông dữ liệu tin cậy và đúng thứ tự qua mạng.
 • Tầng Phiên (Session Layer): Quản lý và duy trì các phiên liên lạc giữa các ứng dụng trên các máy tính khác nhau.
 • Tầng Trình diễn (Presentation Layer): Đảm nhận nhiệm vụ xử lý và biến đổi dữ liệu thành định dạng phù hợp cho ứng dụng.
 • Tầng Ứng dụng (Application Layer): Cung cấp giao diện cho người dùng và các ứng dụng để truy cập vào mạng.

Mô hình OSI được sử dụng như một tiêu chuẩn để đảm bảo tính tương thích và tương tác giữa các thiết bị trong một mạng máy tính. Nó giúp các nhà phát triển và quản trị mạng xây dựng và vận hành các hệ thống mạng đáp ứng các yêu cầu về tính toàn vẹn, tin cậy, hiệu quả và an ninh trong truyền tải thông tin.

mo-hinh-osi-la-gi

Lịch sử ra đời của mô hình OSI

Trước khi mô hình OSI ra đời, các nhà sản xuất thiết bị mạng và các tổ chức tiêu chuẩn sử dụng các mô hình khác nhau để mô tả các lớp giao tiếp trong mạng. Tuy nhiên, việc sử dụng các mô hình này gặp phải hạn chế về tính tương thích và sự tương tác giữa các thiết bị khác nhau trong một mạng máy tính.

Để giải quyết vấn đề này, Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO) đã quyết định phát triển mô hình OSI nhằm cung cấp một mô hình thống nhất và phổ quát hơn. Mô hình OSI được ISO phát triển vào những năm 1970.

Tuy nhiên, mô hình OSI cũng đối mặt với nhiều thách thức khi được áp dụng trong thực tế. Đa số các nhà sản xuất thiết bị và các tổ chức tiêu chuẩn đang sử dụng mô hình TCP/IP. Ban đầu, mô hình OSI chỉ được áp dụng trong một số ứng dụng quân sự và công nghiệp, nhưng sau đó đã được sử dụng rộng rãi trong toàn bộ ngành công nghiệp mạng.

Cấu trúc của mô hình OSI

Mô hình OSI bao gồm 7 tầng, mỗi tầng có nhiệm vụ và chức năng riêng biệt và hoạt động độc lập với các tầng khác. Cụ thể, các tầng bao gồm:

Tầng Vật lý (Physical layer) – quản lý vấn đề liên quan đến các thành phần vật lý của mạng

Tầng Liên kết dữ liệu (Data Link layer) – gửi và nhận các kh dữ liệu và sử dụng địa chỉ vật lý để xác định các thiết bị

Tầng Mạng (Network layer) – xác định đường đi tốt nhất để truyền tải dữ liệu

Tầng Giao vận (Transport layer) – chia nhỏ các gói tin dữ liệu và điều khiển các luồng dữ liệu

Tầng Phiên (Session layer) – thiết lập, duy trì và chấm dứt các phiên truyền tải dữ liệu

Tầng Trình diễn (Presentation layer) – định dạng dữ liệu, mã hóa, giải mã dữ liệu để truyền tải qua mạng

Tầng Ứng dụng (Application layer) – cung cấp các dịch vụ cho người dùng như truyền tập tin, gửi email, truy cập Web, truyền tải dữ liệu giữa các ứng dụng.

mo-hinh-osi-la-gi

Mô hình OSI hoạt động như thế nào?

Các tầng trong mô hình OSI hoạt động thông qua cơ chế giao tiếp trên trục dọc, sử dụng các giao diện tầng để liên lạc với tầng liền kề ở phía dưới hoặc phía trên. Các giao diện này cung cấp dịch vụ cho tầng tiếp theo và sử dụng dịch vụ của tầng dưới.

Khi tín hiệu được truyền từ một thiết bị mạng đến thiết bị mạng khác, chúng phải đi qua các tầng trong mô hình OSI. Tại mỗi tầng, dữ liệu được xử lý và bổ sung các thông tin điều khiển để đảm bảo tính toàn vẹn và độ tin cậy trong quá trình truyền tải.

Một điểm quan trọng của mô hình OSI là khả năng tương thích giữa các nhà sản xuất thiết bị mạng khác nhau. Điều này đảm bảo rằng khi thiết kế một thiết bị mạng mới, nó phải tuân thủ các chuẩn của tầng cụ thể trong mô hình OSI để đảm bảo tính tương thích với các thiết bị khác.

Ví dụ:

Quá trình truyền tải dữ liệu giữa các ứng dụng trên các thiết bị khác nhau diễn ra theo thứ tự sau:
 • Dữ liệu được gửi đến Tầng 7 để đóng gói trong một thông điệp.
 • Tầng 7 chuyển thông điệp cho Tầng 6 để mã hóa và định dạng dữ liệu phù hợp với chuẩn dữ liệu của các thiết bị khác nhau.
 • Tầng 6 tiếp tục chuyển thông điệp cho Tầng 5, nơi thiết lập phiên truyền thông với thiết bị đích.
 • Tầng 5 truyền thông điệp cho Tầng 4 để chia thành các đoạn dữ liệu nhỏ hơn và đánh số để đảm bảo tính toàn vẹn và xác định thứ tự truyền tải.
 • Tầng 4 chuyển các đoạn dữ liệu cho Tầng 3 để đóng gói trong các gói tin và xác định đường định tuyến để đến thiết bị đích.
 • Tầng 3 truyền gói tin cho Tầng 2, nơi chúng được chuyển thành khung để truyền qua mạng.
 • Cuối cùng, Tầng 2 truyền các khung đó cho Tầng 1, nơi chúng được chuyển thành tín hiệu điện hoặc ánh sáng để truyền tải qua mạng.
Qua quá trình này, dữ liệu được chuyển từ tầng trên cùng (tầng 7) xuống tầng dưới cùng (tầng 1), và trên thiết bị đích, quá trình truyền tải diễn ra theo chiều ngược lại, từ tầng dưới cùng lên tầng trên cùng.
mo-hinh-osi-la-gi

Ưu điểm nhược điểm của mô hình OSI

Ưu điểm

Mô hình OSI (Open Systems Interconnection) định nghĩa rõ ràng các tầng trong mạng, mang lại những lợi ích sau:

 • Dễ dàng phân tích, thiết kế và triển khai mạng: Mô hình OSI cung cấp một khung phân chia tầng, giúp các chuyên gia mạng dễ dàng hiểu và xử lý các thành phần của mạng một cách logic và có hệ thống.
 • Độc lập và tương thích: Mô hình OSI cho phép thiết bị và phần mềm mạng được phát triển độc lập với nhau, đồng thời đảm bảo tính tương thích và khả năng hoạt động hiệu quả khi kết hợp với các thiết bị và công nghệ mạng khác.
 • Quản lý mạng dễ dàng: Mô hình OSI cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chức năng của mạng, giúp người quản trị mạng kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong mạng một cách hiệu quả. Nó cũng hỗ trợ xác định vị trí của các lỗi khi xảy ra trong mạng.
 • Đa dạng công nghệ mạng: Mô hình OSI không bị ràng buộc bởi một công nghệ cụ thể nào, cho phép phát triển và sử dụng đa dạng các công nghệ mạng phù hợp với nhu cầu và yêu cầu cụ thể của mạng.

Tóm lại, mô hình OSI mang lại sự rõ ràng, độc lập, tương thích, quản lý dễ dàng và khả năng phát triển đa dạng trong lĩnh vực mạng máy tính.

Nhược điểm

Mô hình OSI có một số hạn chế và khó khăn trong thực tế, bao gồm:

 • Phức tạp và chi tiết: Mô hình OSI được thiết kế với nhiều tầng và quy trình phức tạp, điều này có thể làm cho việc triển khai và thực hiện mô hình trở nên khó khăn đối với một số thiết bị có tài nguyên hạn chế, như các thiết bị IoT.
 • Hạn chế đáp ứng cho các ứng dụng Internet hiện đại: Do mô hình OSI được thiết kế trước thời đại Internet phát triển mạnh mẽ, nó có hạn chế trong việc đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu của các ứng dụng Internet hiện nay, đặc biệt là các ứng dụng có tính tương tác và yêu cầu độ trễ thấp.
 • Thiếu hướng dẫn cụ thể cho việc triển khai và vận hành: Mô hình OSI không cung cấp hướng dẫn chi tiết và cụ thể về việc triển khai và vận hành mạng. Điều này làm cho người quản trị mạng gặp khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể và áp dụng mô hình vào thực tế.
 • Ảnh hưởng đến hiệu suất hệ thống: Việc thực hiện đầy đủ các tầng trong mô hình OSI có thể dẫn đến tăng độ trễ và giảm hiệu suất của hệ thống, đặc biệt là trong các mạng có yêu cầu thời gian thực và độ trễ thấp.

Tuy nhiên, mô hình OSI vẫn mang lại những lợi ích và giá trị quan trọng trong việc hiểu và phân tích mạng máy tính, mặc dù trong thực tế, nó có thể cần được tùy chỉnh và điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu và công nghệ mạng hiện đại.

Ứng dụng của mô hình OSI

Mô hình OSI có nhiều ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực mạng máy tính, bao gồm:

 • Hỗ trợ thiết kế mạng: Mô hình OSI đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thiết kế mạng. Nó cung cấp một khung cho các nhà thiết kế mạng để xác định các yêu cầu cần thiết và các thành phần mạng cần tuân thủ. Điều này giúp đảm bảo rằng mạng được thiết kế và triển khai theo cách tối ưu và tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế.
 • Giáo dục và đào tạo: Mô hình OSI được sử dụng rộng rãi trong giáo dục và đào tạo mạng máy tính. Nó được sử dụng như một công cụ giảng dạy để giúp sinh viên hiểu và nắm vững cách hoạt động của mạng. Mô hình này giúp hình dung tổng quan về các tầng trong mạng và quan hệ giữa chúng, giúp sinh viên xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc về mạng.
 • Hỗ trợ truyền thông: Các chuẩn truyền thông quan trọng như X.25 và Frame Relay được phát triển dựa trên mô hình OSI. Mô hình này cung cấp các khái niệm và giao thức cần thiết để triển khai các dịch vụ truyền thông hiệu quả và đáng tin cậy trên mạng.
 • Hỗ trợ phát triển phần mềm: Mô hình OSI cung cấp một framework cho việc phát triển phần mềm mạng. Các nhà phát triển có thể sử dụng mô hình này để xây dựng các ứng dụng mạng chất lượng cao và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Điều này giúp đảm bảo tính tương thích và tính hiệu quả khi sử dụng các ứng dụng trên các thiết bị mạng khác nhau.

Tóm lại, mô hình OSI đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thiết kế mạng, giáo dục và đào tạo, truyền thông và phát triển phần mềm mạng. Nó đóng góp vào sự phát triển và tương thích của các công nghệ mạng trong lĩnh vực mạng máy tính.

mo-hinh-osi-la-gi

So sánh mô hình OSI và TCP/IP

Đôi nét về mô hình TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) là một mô hình tham chiếu quan trọng cho truyền thông mạng. Mô hình này đã ra đời từ những năm 1970 và hiện đang được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống mạng lớn như Internet, mạng LAN, mạng WAN và mạng riêng ảo (VPN).

Mô hình TCP/IP gồm 4 tầng chính: tầng Mạng (Network), tầng Giao vận (Transport), tầng Ứng dụng (Application) và tầng Liên kết dữ liệu (Data Link). Mỗi tầng có chức năng và đặc điểm riêng, và định nghĩa các giao thức để quy định quy tắc truyền thông giữa các thiết bị mạng.

Nhìn chung, mô hình TCP/IP được xem là mô hình tham chiếu chủ đạo trong lĩnh vực mạng và được sử dụng rộng rãi trong thực tế do tính đơn giản và hiệu quả của nó. Nó cung cấp cơ sở cho việc truyền thông tin tin cậy và đáng tin cậy giữa các thiết bị và ứng dụng mạng. Mô hình này đã đóng góp lớn vào sự phát triển và thành công của hệ thống mạng hiện đại.

Mô hình OSI và TCP/IP khác biệt như thế nào?

Số tầng và chức năng

Mô hình OSI và TCP/IP có sự khác biệt về số lượng tầng và sự phân công chức năng giữa các tầng.

Mô hình OSI gồm 7 tầng, trong đó mỗi tầng được thiết kế để đảm nhận một chức năng cụ thể và hoạt động độc lập. Sự phân chia rõ ràng này giúp quản lý và triển khai mạng dễ dàng hơn. Ví dụ, tầng Vận chuyển (Transport) chỉ chịu trách nhiệm về việc kiểm soát lỗi và đảm bảo tính tin cậy của dữ liệu.

Trong khi đó, mô hình TCP/IP chỉ có 4 tầng. Các tầng trong TCP/IP thường đảm nhận nhiều chức năng khác nhau, không được phân chia rõ ràng như trong mô hình OSI. Ví dụ, tầng Giao vận trong TCP/IP không chỉ xử lý việc điều khiển lỗi mà còn đảm bảo tính tin cậy của dữ liệu.

Tuy các mô hình này có sự khác biệt về số lượng tầng và phân công chức năng, nhưng cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực mạng máy tính và đều có ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển và hoạt động của hệ thống mạng hiện đại.

Giao thức

Cả mô hình OSI và TCP/IP đều định nghĩa các giao thức truyền thông, tuy nhiên, sự thực tế cho thấy giao thức trong mô hình OSI không được áp dụng rộng rãi.

Trái lại, trong mô hình TCP/IP, các giao thức như TCP, UDP, IP, ICMP, ARP, DHCP và DNS đã trở thành các giao thức tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi trên Internet và các mạng khác. Các giao thức này đóng vai trò quan trọng trong việc truyền thông dữ liệu, kiểm soát lỗi, định tuyến và quản lý mạng. Sự phổ biến của các giao thức này đã giúp mô hình TCP/IP trở thành một tiêu chuẩn de facto trong lĩnh vực mạng và được sử dụng phổ biến trong thực tế.

mo-hinh-osi-la-gi

Tính cơ sở hạ tầng

Mô hình OSI và mô hình TCP/IP là hai mô hình thường được sử dụng để mô tả cách thức hoạt đng của mạng máy tính. Mô hình OSI được thiết kế dựa trên cơ sở hạ tầng phần cứng và phần mềm khá phức tạp, trong khi đó, mô hình TCP/IP được thiết kế dựa trên cơ sở hạ tầng mạng hiện có và có thể hoạt động trên nhiều loại phần cứng và phần mềm khác nhau. Tuy nhiên, cả hai mô hình đều giúp cho việc truyền tải dữ liệu trên mạng được hiệu quả hơn và đảm bảo tính bảo mật của thông tin.

Sự phổ biến

Mô hình TCP/IP vượt trội hơn mô hình OSI trong việc sử dụng rộng rãi trong các mạng hiện đại và Internet. Hầu hết các hệ thống và thiết bị mạng hiện nay hỗ trợ trực tiếp mô hình TCP/IP, trong khi mô hình OSI ít được áp dụng.

Mô hình TCP/IP cũng được ưu tiên sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi tính linh hoạt và tốc độ cao như truyền dữ liệu trực tuyến, trò chơi trực tuyến và các ứng dụng truyền dữ liệu trực tiếp. Đối lập với điều đó, mô hình OSI thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu tính toán chính xác và đúng quy tắc.

Kết luận

Mô hình OSI và TCP/IP đều có vai trò quan trọng trong thiết kế, triển khai và quản lý mạng máy tính. Mỗi mô hình có ưu điểm và nhược điểm riêng, nhưng cùng được sử dụng để giải quyết các vấn đề khác nhau trong mạng. Hiểu và áp dụng đúng mô hình phù hợp là rất quan trọng đối với nhà quản lý mạng, giúp tối ưu hóa hoạt động và đảm bảo an toàn và bảo mật tốt nhất cho tổ chức của họ.

Author: admin.ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *