Nghĩa Của Từ Incurred Cost Là Gì, Nghĩa Của Từ Incurred Expenses

Cải thiện vốn từ vựng của bạn với Từ vựng tiếng Anh được sử dụng từ balkanpoliticalclub.net.Tự tin học những từ cần thiết để giao tiếp.

Bạn đang xem: Incurred cost là gì

Điều này cho thấy rằng những người trưởng thành không cao tuổi có thể có thu nhập tương đối cao, trong khi vẫn phải trả nợ và vẫn báo cáo khó khăn về vật chất, thậm chí là tài chính.
Đồng thời, kết quả từ mô hình chi phí du lịch thông thường cho thấy độ co giãn thấp đối với chi phí mà du khách phải chịu.
Do đó không nên gánh chịu một thành phần sai lầm và đưa ra kết luận rằng các tổ chức lao động yếu kém thuận lợi cho sự thay đổi kỹ thuật.
Thứ hai, phụ nữ sẽ gánh chịu chi phí đi lại khi tham dự các cuộc hẹn và một số có thể cần tài trợ cho một người chăm sóc thay thế cho con cái hoặc những người phụ thuộc khác của họ.
Khi không xác định được nguồn tài chính đáng kể cho việc thành lập dự án và các hoạt động đang diễn ra, các nhà phát triển dự án phải chịu chi phí tìm kiếm cao hơn.
Thứ hai, nó tham gia vào hoạt động cho vay theo cơ chế chiết khấu với lãi suất phạt, trong đó biên độ chiết khấu bao gồm chính xác chi phí giám sát phát sinh.
Ví dụ về các biện pháp đặc biệt bao gồm những thủ tục gánh chịu quá nhiều chi phí, đau đớn, hoặc gánh nặng hoặc thiếu lợi ích đáng kể cho bệnh nhân.
Điều này thường có thể xảy ra nếu gia đình đã mắc một khoản nợ lớn để có được của cải vật chất khiến họ “không bị thiếu thốn về mặt vật chất”.
Ngược lại, một cấu trúc quá cao có thể làm chậm hiệu suất của hệ thống vì sự chậm trễ phát sinh khi truyền thông tin qua nhiều cấp.
Các thí sinh (b) và (c) mỗi gánh chịu một lần vi phạm một ràng buộc không giới hạn, với sự lựa chọn được chuyển cho các ràng buộc trung thành được xếp hạng thấp hơn.

Xem thêm: Ghép Nhạc Trong Proshow Producer, Thêm Nhạc Vào Video, Chèn Nhạc Vào Video Bằng Proshow Producer

Bài báo này tìm cách bao gồm tất cả các chi phí và ảnh hưởng phát sinh bằng cách giới thiệu việc kiểm tra chụp nhũ ảnh thông qua việc áp dụng mô hình xếp hạng rời rạc.
Do đó, các nguyên âm được nhấn mạnh này phải gánh chịu vi phạm bình đẳng của tất cả các ràng buộc sonoritystress đang hoạt động.
Phương pháp này đủ hiệu quả và linh hoạt để xử lý các mô tả trường hợp không đầy đủ, nhưng có thể gánh chịu một chi phí kỹ thuật kiến ​​thức đáng kể trong việc xây dựng mạng kích hoạt.
Những ví dụ này là từ kho tài liệu và từ các nguồn trên web. Bất kỳ ý kiến ​​nào trong các ví dụ không đại diện cho ý kiến ​​của các biên tập viên balkanpoliticalclub.net balkanpoliticalclub.net hoặc của balkanpoliticalclub.net University Press hoặc các nhà cấp phép của nó.

*

*

*

*

Giới thiệu Giới thiệu về Khả năng truy cập balkanpoliticalclub.net Tiếng Anh balkanpoliticalclub.net University Press Cookies và Privacy Corpus Điều khoản sử dụng

Xem thêm: Tải Game Choc Pha Co Giao – Game Chọc Phá Cô Chủ Nhiệm

{{/ displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{SecondaryButtonLabel}}} {{/ SecondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}} } {{/ allowable}} {{/ thông báo}}

Chuyên mục: Review tổng hợp

Author: admin.ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *