Nghĩa Của Từ Industrial Park Là Gì, Industrial Park Là Gì

Cải thiện vốn từ vựng của bạn với Từ vựng tiếng Anh trong Sử dụng từ neftekumsk.com.Tự tin học những từ cần thiết để giao tiếp.

Bạn đang xem: Industrial park là gì

Ngày nay, thành phố có công nghiệp công viên ở Nam bán cầu và dân số đô thị lên tới 17 triệu người.
Ví dụ từ kho lưu trữ Hansard. Chứa thông tin Nghị viện được cấp phép theo Giấy phép Nghị viện Mở v3.0
Ví dụ từ kho lưu trữ Hansard. Chứa thông tin Nghị viện được cấp phép theo Giấy phép Nghị viện Mở v3.0
Sẽ mất bao nhiêu khi hai con chuột đồng hoang dã bị loại bỏ khi một công nghiệp công viên được xây dựng; ai có thể trả tiền cho điều đó?
Nó sẽ không khiến trái đất phải trả giá và sẽ làm cho công nghiệp công viên thậm chí còn nhiều lời mời gọi đầu tư vào trong nước.
Ví dụ từ kho lưu trữ Hansard. Chứa thông tin Nghị viện được cấp phép theo Giấy phép Nghị viện Mở v3.0
Ví dụ từ kho lưu trữ Hansard. Chứa thông tin Nghị viện được cấp phép theo Giấy phép Nghị viện Mở v3.0
Các địa điểm trường đào tạo là những địa điểm đã có một số bước phát triển, chẳng hạn như một con đường hoặc một cửa hàng bán lẻ hoặc công nghiệp công viên.

Xem thêm: Cv Viết Tắt Của – Cv Là Viết Tắt Của Từ Nào Trong Tiếng Anh

Ví dụ từ kho lưu trữ Hansard. Chứa thông tin Nghị viện được cấp phép theo Giấy phép Nghị viện Mở v3.0
Nó được thành lập vào năm 2005 và có tổng diện tích 120km2, trong đó 14km2 được dành cho một công nghiệp công viên.
Những ví dụ này là từ kho tài liệu và từ các nguồn trên web. Bất kỳ ý kiến ​​nào trong các ví dụ không đại diện cho ý kiến ​​của các biên tập viên neftekumsk.com neftekumsk.com hoặc của neftekumsk.com University Press hoặc các nhà cấp phép của neftekumsk.com.

*

*

*

*

Giới thiệu Giới thiệu về Khả năng truy cập neftekumsk.com English neftekumsk.com University Press Cookies and Privacy Corpus Điều khoản sử dụng

Xem thêm: Sinh Ngày 20/3 Là Cung Gì ? Đặc Điểm Tính Cách Như Thế Nào? Sinh Ngày 20/3 Cung Gì

{{/ displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{SecondaryButtonLabel}}} {{/ SecondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}} } {{/ allowable}} {{/ thông báo}}

Chuyên mục: Công Nghệ 4.0

Author: admin.ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *