Nghĩa Của Từ Prolific Là Gì ? Prolific Là Gì, Nghĩa Của Từ Prolific

19:12, 01/04/2021

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ aaaarrghh.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Bạn đang xem: Prolific là gì

Người ta nhận ra rằng các tính toán dựa trên chân dung bản thân ưu tiên sự đại diện xã hội nhất phong phú nghệ sĩ, những người có thể là những người có cái tôi lớn nhất.
Anh ấy là nhất phong phú trẻ em trong nghiên cứu có liên quan đến số lượng phát biểu tuyệt đối (30% ngữ liệu).
Quảng cáo và bao bì sản phẩm là một phong phú nguồn của cụm từ nắm bắt, mà bản thân chúng thường được đặt trong dấu ngoặc kép.
Hơn nữa, những thập kỷ qua đã đặc biệt phong phú trong việc tạo ra các quan điểm lý thuyết mới mà bây giờ có thể thường cùng tồn tại với các quan điểm cũ hơn.
Cô ấy đặc biệt đề cập đến các điểm đánh dấu ồ và tình cờ, chúng rất phong phú trong dữ liệu của tôi.
Cá còn lại nên phong phú trong tất cả các mẫu khai quật từ các khu vực sinh sống nếu thực hiện tuyển nổi.
Trong thời kỳ đầu này, những người liên quan trực tiếp đến các cuộc tranh cãi về lao động-người sử dụng lao động và nhà nước-là những người trực tiếp phong phú người ghi chép các vấn đề về lao động.
Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà phong phú bản thân nó có vẻ nghi ngờ, khi quan niệm phổ biến rằng số lượng bằng cách nào đó loại trừ chất lượng.
Người ta thậm chí còn lập luận rằng trong hai lực lượng sáng tạo, sự tiến hóa văn hóa là phong phú trong việc tạo ra các sáng kiến.
đó là phong phú trong giai đoạn đầu của quá trình thiết kế khi các điều kiện và mục tiêu ban đầu chưa được xác định hoàn toàn.

Xem thêm: Power Bottom nghĩa là gì? Định nghĩa đáy quyền lực: Đây là ý nghĩa thực sự

Điều này phong phú quy trình hai chiều được kiểm soát bởi các khái niệm phụ thuộc vào ngữ cảnh hoặc các tiêu chí được áp dụng để cung cấp ý nghĩa cho các hiển thị nổi bật.
Việc sử dụng các ẩn dụ quân sự để mô tả tầm quan trọng và khó khăn của nhiệm vụ của họ là hầu hết phong phú giữa nhóm đầu tiên và nhóm thứ tư.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên aaaarrghh.com aaaarrghh.com hoặc của aaaarrghh.com University Press hay của các nhà cấp phép.

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập aaaarrghh.com English aaaarrghh.com University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Midwest Là Gì, Midwest Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

{{/ displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{SecondaryButtonLabel}}} {{/ SecondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}} } {{/ allowable}} {{/ thông báo}}

Chuyên mục: TRENDING

Author: admin.ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *