ok van chỉ ghét các nhà đầu tư ở điểm này: csgo

theo cách tôi thấy, nếu tôi vừa mua 10 chiếc với giá 75p mỗi chiếc, mong đợi giá tăng và chúng được giảm xuống còn 20p, tôi chỉ mất 45p cho mỗi chiếc, vì bây giờ tôi phải bán chúng với giá chưa đến 20p bc nếu không, mọi người sẽ chỉ mua từ van, và thậm chí sau khi chúng ngừng bán bằng van, sẽ có nhiều tải hơn trong lưu thông bc chúng có giá 20p nên chi phí sẽ thấp hơn bc có nhiều nguồn cung

Author: admin.ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *