Overwatch Chủ nhật (ngày 28 tháng 3 năm 2021): GlobalOffensive

Bình luận trong chủ đề này hoặc tham gia thảo luận tại nhóm Overwatch Sunday Steam. Cố gắng thực hiện càng nhiều trường hợp càng tốt (đặt mục tiêu ít nhất là 5 trường hợp).

Chia sẻ kinh nghiệm của bạn! Bạn đã kết án bao nhiêu? Có bao nhiêu cái đã sạch? Bạn không chắc có bao nhiêu người? Ghi lại quá trình của bạn hoặc truyền phát nó ra thế giới nếu bạn muốn. Tốt hơn nữa, các bạn có nhiều kinh nghiệm hơn có thể giúp một tay cho các cảnh sát trưởng Overwatch mới được cấp huy hiệu của chúng tôi. Làm người hướng dẫn, nhận một tân binh hoặc chỉ làm một số trường hợp. Tất cả là vì sự cải thiện của cộng đồng, vì vậy hãy bắt đầu!

Nhắc nhở thân thiện: Không phải tất cả các nghi phạm đều có tội! Đối xử với mọi người như vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội ngoài một nghi ngờ hợp lý!

Tài nguyên

Author: admin.ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *