Tôi chỉ muốn chơi: csgo

có thể tải trò chơi ở “chế độ đáng tin cậy”, đặt ping tối đa của bạn thành giá trị cao hơn, và lấy biệt danh tinh ranh và quả bóng của bạn để có hệ số tin cậy tốt hơn. anh chàng này không có thủ hoặc huy hiệu và mong tìm được ai đó để đối đầu. có lẽ thật tốt khi hệ thống sẽ không cho phép bạn chơi với bất kỳ ai vì tôi cá là bạn đang gian lận.

Author: admin.ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *