Tôi đã chuẩn bị cho một năm cho sự đổi chác này. : CS Go

M4A4 Tooth fairy, Glock vogue, và 8 XM Entombed. Mọi thứ đều là MW ngoại trừ 3 FT là mức thả nổi thấp (~ 0,074)

Tôi đã kiểm tra trực tuyến các mức trung bình để đảm bảo rằng tôi sẽ nhận được MW trước khi thực hiện.

Tôi đã mua 3 trong số những cái đã được hấp thụ và đã thực hiện giao dịch và một vài lần mở hộp cho mọi thứ khác.

Author: admin.ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *