Trò chơi của tôi dường như đã biến thành cuộc bao vây r6

Trò chơi của tôi dường như đã biến thành cuộc bao vây r6

Các bác sĩ cho biết thêm:

https://preview.redd.it/bwqvmbaiplt61.png?width=1917&format=png&auto=webp&s=92ab72726fbae94e984deef23893ba5dea142f2c

https://preview.redd.it/x6r9jnopplt61.png?width=991&format=png&auto=webp&s=977d5e7555d0b2cbf87f077fc3b1012717451ff9

https://preview.redd.it/gbqwqqqqplt61.png?width=993&format=png&auto=webp&s=3c75bbc819bcfb7f1c8139e6b0b5c9fddf422930

đệ trình bởi / u / krystian09210
[comments]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *