Trung Tỉ Là Gì – Nghĩa Của Từ Trung Tỉ Trong Tiếng Lào

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

*

Bài 1: Có thể lập được tỉ lệ thức từ các số sau đây không. Nếu lập được thì hãy viết tỉ lệ thức đó

a) 1,05; 30; 42; 1,47

b) 2,2; 4,6; 3,3; 6,7

Bài 3:Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau:

a) 7. (- 28) = (-49) .4

b) 0,36.4,25 = 0,9.1,7

*

cho tỉ lệ thức(frac{7,5}{4}=frac{22,5}{12})điền đúng hay sai

a) các số 7,5 và 12 là cácngoại tỉ

b) các số 7 và 7,5 là cáctrung tỉ

c) các số 4 và 22,5 là các trung tỉ

d) các số 22,5 và 12 là các trung tỉ

e) các số 7,5 và 22,5 là các ngoại tỉ

* Trả lời:

+ Ngoại tỉ là số hạng thứ nhất và thứ tư trong một tỉ lệ thức.

Bạn đang xem: Trung tỉ là gì

+ Trung tỉ là số hạng thứ hai và thứ ba trong một tỉ lệ thức.

+ Ngoại Trung là cả 4 số hạng trong một tỉ lệ thức

Chính sách đối ngoại nhất quán của các triều đại phong kiến Trung Quốc là gì?

A. Giữ quan hệ hữu hảo, thân thiên với các nước láng giềng

B. Luôn thực hiện chính sách “Đại Hán”, đẩy mạnh xâm lược để mở rộng lãnh thổ

C. Chinh phục thế giới thông qua “con đường tơ lụa”

D. Liên kết với các nước lớn, chinh phục các nước nhỏ, yếu

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay là gì?

A.Bắt tay với Mỹ chống lại Liên Xô.

B.Liên kết chặt chẽ với các nước XHCN nhằm chống lại các nước TBCN.

C.Liên kết chặt chẽ với các nước XHCN nhằm chống lại Mỹ và Liên Xô.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Knit Là Gì ? Ưu Điểm Và Nhược Điểm Của Vải Dệt Kim Knit

D.Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới.

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay là gì?

A. Bắt tay với Mỹ chống lại Liên Xô.

B.Liên kết chặt chẽ với các nước XHCN nhằm chống lại các nước TBCN.

C.Liên kết chặt chẽ với các nước XHCN nhằm chống lại Mỹ và Liên Xô.

Xem thêm: Danh Sách Trúng Tuyển Học Viện Hành Chính Quốc Gia Miền Nam, Điểm Chuẩn 2015: Học Viện Hành Chính Quốc Gia

D.Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới.

Chính sách ngoại giao của vua quang trung với nhà Thanh là gì. Nêu nx của em.Liên hệ với chính sách ngoại giao mà Đảng, nhà nước ta đang thực hiện qua vấn đề Biển Đông hiện nay

Chuyên mục: Review tổng hợp

Author: admin.ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *