Valorant không bao giờ đánh bại CS: csgo

Mặc dù vậy, Valorant có những con số tốt hơn CS trên twitchtracker. Tôi sẽ lo lắng

Chỉnh sửa: Tôi vừa kiểm tra lại, tính đến thời điểm nhận xét này, Valorant (rank7) đang đánh bại CS (rank8) ở mọi chỉ số (người xem trung bình, người xem trực tiếp, số giờ đã xem trong 7 ngày qua, bạn đặt tên cho nó) . Không có nghĩa là tất cả diệt vong và u ám hoặc bất cứ điều gì, nhưng bạn có thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *