Vì vậy, điều này đã xảy ra với tôi hôm nay ..: csgo

Tôi đã thực hiện một thao tác mở viên nang nhãn dán nhỏ và điều này đã xảy ra .. Tôi nghĩ rằng món đồ bạn nhận được khi mở hộp / viên nang đã được tính trước nhưng hóa ra hoàn toàn không phải như vậy .. ngay tại đó, giá trị vật phẩm mà tôi nhận được đã đi từ ~ 10 $ đến ~ 0,30 $ .. Có ai khác đã trải qua bất cứ điều gì như thế này không?

Author: admin.ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *