What Is The Meaning Of “Let’S Get Wasted Là Gì, What Is The Meaning Of Let’S Get Wasted

bị lãng phí ; bị phí hoài ; bị phí phạm ; bị ; bỏ mất ; bỏ ra ; dành ; giết ; giựt ; hoang phí ; hoang ; hoài phí ; hắn tàn phá ; làm lãng phí ; làm mất ; lãng phí ; lẵng phí ; mất ; người ta phí ; phung phí ; phá hoang ; phá đê ; phê dữ ; phê thuốc ; phí hoài ; phí nó ; phí phạm ; phí quá ; phí ; sự lãng phí ; ta phí ; thải ra ; thải ; tàn phá ; tệ ; tốn mất ; tổn thất ; đa ̃ la ̃ ng phi ; đa ̃ la ̃ ng phi ́ ; đang lãng phí ; đã bị lãng phí ; đã lãng phí ; đã phí ; đã yếu ; đã ;

Bạn đang xem: Wasted là gì

bị lãng phí ; bị phí hoài ; bị phí phạm ; bị ; bỏ mất ; bỏ ra ; dành ; giết ; giựt ; hoang phí ; hoang ; hoài phí ; hắn tàn phá ; làm lãng phí ; làm mất ; lãng phí ; lẵng phí ; mất ; người ta phí ; phung phí ; phá hoang ; phê dữ ; phê thuốc ; phí hoài ; phí nó ; phí phạm ; phí quá ; phí ; sự lãng phí ; ta phí ; thải ra ; tàn phá ; tệ ; tốn mất ; tổn thất ; đang lãng phí ; đã bị lãng phí ; đã lãng phí ; đã phí ; đã yếu ;
(của một cơ quan hoặc bộ phận cơ thể) bị giảm kích thước hoặc sức mạnh do bệnh tật hoặc chấn thương hoặc thiếu sử dụng
* tính từ- bỏ hoang, hoang vu (đất)=waste land+ đất hoang=to lie waste+ để hoang; bị bỏ hoang- bị tàn phá=to lay waste+ tàn phá- bỏ đi, vô giá trị, không dùng nữa, bị thải đi=waste gas; waste steam+ khí thừa=waste paper+ giấy lộn, giấy vứt đi=waste water+ nước thải, nước bẩn đổ đi- vô vị, buồn tẻ=the waste periods of history+ những thời kỳ vô vị của lịch sử* danh từ- sa mạc; vùng hoang vu, đất hoang=the wastes of the Sahara+ sa mạc Xa-ha-ra- rác rưởi; thức ăn thừa- (kỹ thuật) vật thải ra, vật vô giá trị không dùng nữa=printing waste+ giấy in còn lại; giấy vụn sau khi đóng sách- sự phung phí, sự lãng phí; sự hao phí=it”s a sheer waste of time+ thật chỉ phí thì giờ=to run (go) to waste+ uổng phí đi=to prevent a waste of gas+ để ngăn ngừa sự hao phí hơi đốt* ngoại động từ- lãng phí=to waste one”s time+ lãng phí thì giờ=to waste one”s words+ nói uổng lời=waste not, want not+ không phung phí thì không túng thiếu- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bỏ qua, để lỡ=to waste one”s chance+ để lỡ cơ hội- bỏ hoang (đất đai)- tàn phá- làm hao mòn dần=a wasting disease+ một bệnh làm hao mòn sức khoẻ- (pháp lý) làm hư hỏng, làm mất phẩm chất (của vật gì)* nội động từ- lãng phí, uổng phí=don”t let water waste+ đừng để nước chảy phí đi- hao mòn=to waste away+ gầy mòn ốm yếu đi- (từ cổ,nghĩa cổ) trôi qua (ngày, tháng…)=the day wastes+ ngày trôi qua
* tính từ- lãng phí, hoang phí, tốn phí=wasteful expenditure+ sự chi tiêu tốn phí=a wasteful person+ một người hay lãng phí
lãng phí

Xem thêm: Người chơi Warlock trở lại cần trợ giúp vào năm 2020: Bladeandsoul, Hướng dẫn xây dựng Warlock Dps tốt nhất cho Wow Classic

* danh từ- sự lãng phí, sự hoang phí
lãng phí
* danh từ- sự tàn phá, sự phá hoại- sự hao mòn dần* tính từ- tàn phá, phá hoại=a wasting storm+ một trận bão tàn phá- làm hao mòn dần=a wasting disease+ một bệnh làm hao mòn dần sức khoẻ=a wasting care+ mối lo lắng mòn mỏi
Mục lục từ tiếng Anh:A. B. C. D. E. F. G. H. TÔI . J K. L. M. N. Ô. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Mục lục Từ Tiếng Việt: A. B. C. D. E. F. G. H. TÔI . J K. L. M. N. Ô. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi:Tweet

Xem thêm: Hàm Strcmp Trong C++ Là Gì, Hỏi Về Strcmp() Trong C

Vietnamese Translator. English to Viet Dictionary and Translator. Tiếng Anh vào từ điển tiếng việt và phiên dịch. Formely VietDicts.com.© 2015-2021. All rights reserved. Terms & Privacy – Sources

Chuyên mục: HOT

Author: admin.ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *